DANIA – NORWEGIA – FIORDY (wersja I)


DANIA – NORWEGIA – FIORDY (wersja II)


DANIA – NORWEGIA – TROLLE


DANIA – SZWECJA – NORWEGIA


Biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programach, co jest podyktowane m.in. możliwymi zmianami w przepisach dot. czasu pracy kierowców, w ustawie o usługach turystycznych, w rozporządzeniach dot. ruchu turystycznego na obszarze danego kraju czy nowymi wymogami ze strony kontrahentów (armatorów, parków rozrywki, hoteli, schronisk itd.).