LONDYN – OXFORD – STONEHENGE – SALISBURY


BRUKSELA – OXFORD – LONDYN – HEIDE PARK


BRUKSELA – DOVER (CANTERBURY) – CAMBRIDGE – LONDYN


LONDYŃSKI ZAWRÓT GŁOWY


SZKOCJA


ANGLIA – WALIA – IRLANDIA


Biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programach, co jest podyktowane m.in. możliwymi zmianami w przepisach dot. czasu pracy kierowców, w ustawie o usługach turystycznych, w rozporządzeniach dot. ruchu turystycznego na obszarze danego kraju czy nowymi wymogami ze strony kontrahentów (armatorów, parków rozrywki, hoteli, schronisk itd.).