WENECJA – ASYŻ – RZYM – WATYKAN


WENECJA – MIRABILANDIA – ASYŻ (TIVOLI) – RZYM – WATYKAN


WENECJA – FLORENCJA – ORVIETO – ASYŻ – MONTE CASSINO – RZYM


ORVIETO – MONTE CASSINO – NEAPOL – CAPRI – POMPEJE – RZYM – WATYKAN


Biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programach, co jest podyktowane m.in. możliwymi zmianami w przepisach dot. czasu pracy kierowców, w ustawie o usługach turystycznych, w rozporządzeniach dot. ruchu turystycznego na obszarze danego kraju czy nowymi wymogami ze strony kontrahentów (armatorów, parków rozrywki, hoteli, schronisk itd.).